اسناد شامل فایل ها و دادخواست ها و رویه قضایی و آرای صادره از دیگر ارگان ها می باشد که مورد نیاز در حقوق می باشد.

شما می‌توانید سوالات خود را از طریق کانال دادور به آی دی زیر برای ما بفرستید و ما در کوتاهترین زمان به آن پاسخ می دهیم و با بهترین راه حل شما را راهنمایی می کنیم.

Telgrm: @Dadvar_net