وظایف قوه ی مجریه در قانون اساسی ایران چیست؟

وظایف قوه مجریه در قانون اساسی ایران چیست؟

وظایف قوه ی مجریه در قانون اساسی ایران که به عنوان بخشی از ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران است که بدنه اصلی اجرایی قانون در نظام حاکمیتی به حساب می‌آید. نظام حکومتی ایران جمهوری است به این معنی که روسای قوای حاکمیت با رأی مستقیم و غیر مستقیم مردم انتخاب و به روی کار می آیند. در این مطلب دادور، مشاوره حقوقی آنلاین با بررسی اصول قانون اساسی به تشریح وظایف اولیه قوه ی مجریه پرداخته و در ادامه ی مطالب این بخش به مطالب جدید و تخصصی تری از این فصل از مطالب خواهیم پرداخت.
وظایف قوه ی مجریه (دولت) در قانون اساسی ایران که ریاست قوه ی مجریه، رئیس جمهور می باشد که با رأی مستقیم مردم در انتخابات انتخاب می‌شود. نامزدهای ریاست‌جمهوری پیش از انتخاب شدن می‌بایست توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شوند و به عنوان کاندیدا در انتخابات بوده و با برنامه ها و گرفتن اعتماد اکثریت مردم به مدت چهار سال ریاسیت قوه ی مجریه را برعهده بگیرند.
کابینه ی دولت که با ریاست جمهور تشکیل می شود وی با انتخاب وزیران در حوزه های مختلف اداره دولت را تشکیل می‌دهند. هر یک از وزراء باید به طور جداگانه از مجلس رأی اعتماد بگیرند تا بتوانند در کنار رئیس جمهوری در کابینه ی دولت باشند. انتخاب وزیر دادگستری به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
قوه مجریه دارای چه ارکانی برای اداره امور کشور است؟
قوه مجریه یکی از قوای سه گانه نظام حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه اداره کشور بر اساس قوانینی که قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) مصوب کرده را دارد که اعضای قوه مجریه وزیران و معاونان هستند به شرح زیر :
الف) وزارتخانه‌ها
1) وزیر آموزش و پرورش      2) وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات      3) وزیر اطلاعات     4) وزیر اقتصادی و دارایی     5) وزیر امور خارجه      6) وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی       7) وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی       8) وزیر جهاد کشاورزی      9) وزیر دادگستری       10) وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح      11) وزیر راه و شهر سازی      12) وزیر صنعت، معدن و تجارت      13) وزیر علوم، تحقیقات و فناوری     14) وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی      15) وزیر کشور     16) وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی   17) وزیر نفت     18) وزیر نیرو     19) وزیر ورزش و جوانان
ب) معاونین و مشاورین ریاست جمهوری و سازمانهای تابعه: معاون اول، معاون اقتصادی، معاون امور زنان و خانواده، معاون امور مجلس، معاون حقوقی، معاون علمی و فناوری، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه ، رئیس حفاظت محیط زیست، دستیار ارتباطات اجتماعی.
ریاست قوه مجریه در نظام های حاکمیتی دیگر چگونه مقامی است؟
ریاست قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران با رئیس جمهور است که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود همانند کشور آمریکا و … . در برخی کشورهای دیگر که دارای نظام پارلمانی هستند مانند هند و انگلستان ریاست قوه مجریه با نخست وزیر است که توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود. همچنین در برخی دیگر از کشورهایی دارای پادشاه مانند سوئد و یا رئیس‌جمهور مانند آلمان هستند که مقامی تشریفاتی محسوب می‌شوند اما در برخی کشورها مانند روسیه، ترکیه و پاکستان ریاست جمهور و نخست وزیر هر دو دارای قدرت هستند. در برخی کشورها مانند انگلستان نخست وزیر رئیس قوه مجریه است .
وظایف قوه مجریه در قانون اساسی چیست؟
اداره، سیاستگذاری و نظارت بر امور مالی و پولی و اقتصادی کشور، آموزش و پروش ، امنیت و تأمین نیازهای رفاهی و دفاعی و تأمین نیازهای اجتماعی و ملزومات مردم و سایر قوا مانند قوه مقننه، قوه قضائیه، شورای نگهبان و … بر عهده قوه مجریه‌است..
در اصل 113 قانون اساسي، جمهوري اسلامي ايران، پس از رهبري، رئيس جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجرايي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه‌گانه و رياست قوة مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود بر عهده دارد.
رئيس جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است و بر طبق اصل 115 قانون اساسي او بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند، انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم قانون اساسی بر عهدة شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهدة انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي‌كند. در اصل 118 قانون اساسی رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌اي كه با حضور رئيس قوة قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي‌شود سوگند ياد مي‌كند و سوگندنامه را امضاء مي‌نمايد. هم چنین در اصل 121 قانون اساسی رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.
طبق اصل 122 قانون اساسی عزل و نصب وزراء توسط رئيس جمهور مي‌باشد كه پس از گرفتن رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌پذيرد و در اصول 133 و 136 قانون اساسی سفيران به پشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهور تعيين مي‌شوند. رئيس جمهور استوارنامة سفيران را امضاء مي‌كند و استوارنامة سفيران كشورهاي ديگر را مي‌پذيرد.
در اصل 128 قانون اساسی امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت‌ها و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نمايندة قانوني اوست و اساس اصل 123 قانون اساسي رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجة همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به او امضاء كند و به اجرا در آورد.
وظایف قوه ی مجریه (دولت) با دیگر قوای حاکمیتی چیست؟
 الف ـ اجراي تصميمات قواي ديگر، در اين مورد صلاحيت قوة مجريه به اجرا درآوردن دوگونه تصميم‌گيري از سوي قواي ديگر است. 1- تصميمات تقنيني توسط قوة مقننه كه سرانجام به صورت قانون لازم‌الاجرا در مي‌آيد و دستگاه اجرايي اقدامات خود را بر پاية اين قواعد استوار مي‌سازد. 2- تصميمات قضايي كه توسط دادگاه‌هاي صلاحيت‌دار به شكل آراء قضايي لازم‌الاجرا صادر مي‌شوند و قوة مجريه مكلف است تسهيلات اجراي آن‌ها را فراهم كند.
ب- تهيه و تدارك تصميمات.
ج- اتخاذ تصميمات لازم‌الاجرا؛ قوة مجريه در بسياري از موارد تصميمات جديد اتخاذ مي‌كند و گاهي اين‌گونه اعمال، تابع هيچ‌گونه پيش شرط و مهلت قانوني نيست. افزون بر آن قوة مجريه داراي قدرت نظامنامه‌اي است و مصوبات خود را اجرا مي‌كند. سهيم بودن قوة مجريه در صدور قواعد عام و كلي كه از هر حيث شبيه به قواعد قانوني است، در مواردي عين قانونگذاري است.
 تهیه و جمع آوری مطلب: دل آرا کریمی کارشناسی ارشد فقه و حقوق

مشاوره حقوقی رایگان

_ واتساپ
_ تلگرام
_ اینستاگرام

 

دسته‌ها

وبلاگ

مشاوران آنلاین

کسی در حال حاضر آنلاین نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست